IMAGO MVNDI (2002) remastered in 2010

IMAGO MVNDI jest pierwszym znanym mi polskim digitalnym filmem strukturalnym (2002 rok) w którym warstwa materialna filmu postawiona została jako temat. Zawiera on błędy kodowania i dekodowania plików wideo – dziś tzw. data moshing, oraz błędy w definiowaniu przeplotu wideo, które użyte zostały jako celowe efekty wizualne by wyrazić unifikację krajobrazu zewnętrznego z wewnętrznym. Warstwa treściowa zawiera swego rodzaju prywatną modlitwę łączącą zagadnienia tożsamości terytorialnej i duchowej, której tak prosta i pozbawiona ironii ekspresja została odrzucona przeze mnnie w kolejnych pracach artystycznych ze względu na możliwość nadużycia i wykorzystania przez rozmaite ruchy nacjonalistyczne. Film był odłożony na margines jako niebezpieczny, jednak stanowi intymną przygodę duchową w której religijny synkretyzm wlewa się w formę katolicyzmu i przywiązania do terytorium. Film powstał pod wpływem inspiracji pracami Satana Brakhagea które znałem wówczas jedynie z opisu Ryszarda W. Kluszczyńskiego (Film, Wideo, Multimedia).

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=OGAdOvaT86I]
czas: 7.15′  technika: plik .avi kompresja DivX ;) format CIF 3:4 remasterowany do płyty DVD PAL 16:9

IMAGO MVNDI  is the first known to me Polish digital & structural film where layer of material was put as the subject. Coding/decoding errors it contains video files – so today called as data moshing, and errors in the definition interlace in video that has been used as a deliberate visual effects that was used on multilayer composition to express unification of inner and outer landscapes. Layer of contents provides a sort of private prayer, connecting issues of territorial and spiritual identity, which was so simple and devoid of irony expression was rejected by me in subsequent works of art because of the possibility of overusing the various nationalist movements. The film was pushed to the margins as dangerous, but an intimate spiritual adventure in which the religious syncretism is poured into the form of Catholicism, and attachment to territory. Film was inspired by works of Stan Brakhage that I read about only in Ryszard W. Kluszczynski book (Film, Video, Multimedia).

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński artysta łączący w swoich działaniach biologiczna materię z systemami informatycznymi, futurolog kulturoznawca. W swoich pracach wykorzystuje interfejsy medyczne takie jak USG, GSR, czy EEG do analizowania afektów w celu poszukiwania międzygatunkowego języka dla kultury cyberorganicznej. Korzenie jego działań artystycznych tkwią w subkulturach muzycznych oraz w sztuce wideo którą animował na pułapie dyskursu teoretycznego w latach 2000 – 2010. Kurator współpracujący z galeriami takimi jak Muzeum Sztuki w Łodzi, czy Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku. Odwołując się do konceptualizmu i medialności sztuki która staje się englobe sztuką wideo, sformułował opisującą ten proces strategię Fake Art, wynikającą z teorii sztuki jako komunikatu.

You may also like...