02.09.2012, HACKDAYS: Michał Brzeziński NANODISCO /extended/ + prelekcja “Sztuka jako pole komunikacji transgatunkowej”

NANODISCO /extended/

Performance audiowizualny będzie próbą sprowokowania komunikacji miedzy kwiatem a mikroorganizmami obserwowanymi przez mikroskop. Komunikacja odbywa się na poziomie software na którym komputer przetwarza impulsy elektryczne i ruch w muzykę i obraz.

sztuka jako pole komunikacji transgatunkowej

Wystąpienie będzie dotyczyło sztuki jaki pola komunikacji transgatunkowej. Rozszerzające się granice życia rodzą sporo pytań i problemów etycznych związanych z rozwojem technologii informatycznych i biologicznych. Mity dotyczące człowieka jako jedynego bytu tworzącego kulturę oraz inne mity oddzielające człowieka od przyrody kompromitują się na naszych oczach. Zwierzę ludzkie przynależy do gatunku, który określa kształt geologiczny ziemi i modyfikacje go z siłą, która kazała geologii wprowadzić nowy okres w dziejach ziemi jakim jest antropocen. Jednocześnie tworzymy i nadajemy prawo życia innym gatunkom. To wszystko sprawia ze dla informatyki kluczowym zagadnieniem staje się włączenie innych form życia w obieg informacji by mogły komunikować własne potrzeby i współtworzyć nową formę demokracji opartej na bioróżnorodności zamiast biowładzy.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński artysta łączący w swoich działaniach biologiczna materię z systemami informatycznymi, futurolog kulturoznawca. W swoich pracach wykorzystuje interfejsy medyczne takie jak USG, GSR, czy EEG do analizowania afektów w celu poszukiwania międzygatunkowego języka dla kultury cyberorganicznej. Korzenie jego działań artystycznych tkwią w subkulturach muzycznych oraz w sztuce wideo którą animował na pułapie dyskursu teoretycznego w latach 2000 – 2010. Kurator współpracujący z galeriami takimi jak Muzeum Sztuki w Łodzi, czy Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku. Odwołując się do konceptualizmu i medialności sztuki która staje się englobe sztuką wideo, sformułował opisującą ten proces strategię Fake Art, wynikającą z teorii sztuki jako komunikatu.

You may also like...