Artifacts @ LIVING DEAD exhibition // EL Gallery

Grafiki przedstawiają swego rodzaju autoportrety mikroorganizmów – jest to efekt działania interaktywnej instalacji w której mikroorganizmy za pomocą swoich ruchów, nieświadomie sterują efektami obrazu obserwującego je mikroskopu, oraz decydują kiedy mikroskop ma wykonać im zdjęcie. Wszelkie defekty obrazu są pochodną technologii i analizy ruchów mikroorganizmów. Takie nieświadome działania wywierające wpływ na otoczenie nazywane są afektami. Mikroorganizmy występują więc w roli afektywnych fotografów i jednocześnie obiektów fotografowanych tworzą przy tym niespotykaną jazzową muzykę. Ekspresja tych niemych form życia przekładana na język sztuki jest nową koncepcją dla sztuki awangardowej w której afekty, nieświadome działania żywych organizmów są interpretowane i wizualizowane przez komputer. Sztuka taka pokazuje że artysta dziś stoi za kulisami dzieła sztuki, nie epatuje własną osobowością i problemami, nie zajmuje centralnej pozycji. Jest twórcą struktury która odzwierciedla mechanizmy społecznego nadzoru i zachowuje się podobnie jak architekt oddający przestrzeń Innym. Idea demokracji i zrównania wszystkich osób względem prawa ma tu także swój nieco ironiczny wyraz w zrównaniu wszelkich form życia. Seria tych grafik stanowi więc rodzaj porozumiewawczego mrugnięcia okiem w stronę widza, który zostaje postawiony przed dylematami bioetycznymi w bardzo lekki i niezobowiązujący sposób.

full description:

http://www.michalbrzezinski.org/bioart/michal-brzezinski/artist/artistic-events/galeria-el

 

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński artysta łączący w swoich działaniach biologiczna materię z systemami informatycznymi, futurolog kulturoznawca. W swoich pracach wykorzystuje interfejsy medyczne takie jak USG, GSR, czy EEG do analizowania afektów w celu poszukiwania międzygatunkowego języka dla kultury cyberorganicznej. Korzenie jego działań artystycznych tkwią w subkulturach muzycznych oraz w sztuce wideo którą animował na pułapie dyskursu teoretycznego w latach 2000 – 2010. Kurator współpracujący z galeriami takimi jak Muzeum Sztuki w Łodzi, czy Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku. Odwołując się do konceptualizmu i medialności sztuki która staje się englobe sztuką wideo, sformułował opisującą ten proces strategię Fake Art, wynikającą z teorii sztuki jako komunikatu.

You may also like...